Skip to content

Funksjonshemming er mer enn rullestolen!

8. november 2011
Robert Nkwangu

Robert Nkwangu

Av Robert Nkwangu (døv)

Dagens samfunn misforstår begrepet funksjonshemning. De fleste ser ut til å tro noe slikt som at det å være funksjonshemmet, det er å bruke en rullestol. Ingenting er lenger fra sannheten. Ifølge The World Report on Disability fra 2011, et dokument fra WHO, er funksjonshemning kompleks, dynamisk og multidimensjonal. Ulike modeller har vært brukt for å definere funksjonsnedsettelse. Dagens verden ser ut til å konsentrere seg om den sosiale modellen – og den fokuserer på å eliminere fysiske barrierer og på den måten sikre at funksjonshemmede har full adgang til å delta i samfunnslivet på lik linje med alle andre. All erfaring tyder på at de som høster fruktene av denne innsatsen er de med fysisk funksjonshemning, de blinde og de døve.

Dette skjer på bekostning av andre former for funksjonsnedsettelse. De som lever med disse funksjonshemningene blir dermed enda mer usynlige og marginaliserte.

Usynlige funksjonshemninger

Dagens samfunn ser ut til å tro at det å være funksjonshemmet er å bruke rullestol, en krykke, hvit stokk, tegnspråk eller andre synlige tegn på funksjonshemning. De har glemt at funksjonsnedsettelse kan være mye mer enn det. Dette er med på å forklare hvorfor andre former for funksjonsnedsettelse gir færre muligheter for den enkelte til å få tilgang på rettigheter og til å delta i samfunnslivet. Blant de gruppene som rammes av dette finner vi mennesker med psykisk funksjonshemning, cerebral parese, mennesker med epilepsi og personer som er albino så vel som andre skjulte funksjonshemninger.

Det er helt avgjørende at vi fordeler tjenestene, ytelsene og mulighetene mer rettferdig blant alle de ulike kategoriene av funksjonshemmede, slik at alle får like muligheter til å delta i samfunnslivet og at de juridiske instrumentene som finnes – for eksempel FNs Konvensjon om Funksjonshemmedes rettigheter — brukes til å bedre situasjonen for alle funksjonshemmede. Bare dette vil sikre at også de med usynlig funksjonsnedsettelse, de marginaliserte og på mange måter glemte gruppene, også blir løftet frem og får bedret sin stilling og status i samfunnet.

Uganda går foran

Organisasjonen for unge funksjonshemmede i Uganda (YWDU) har vært seg denne oppgaven bevisst og har jobbet målbevisst for å mobilisere de marginaliserte gruppene. Nylig ble det avholdt årsmøte i YWDU. Der ble det valgt en styringskomite som balanserer de ulike gruppene av funksjonshemmede. De ni medlemmene i komiteen teller to døve, en blind, en person med psykisk utviklingshemning, en albino, en døvblind, en med fysisk funksjonsnedsettelse, en kortvokst person og en person med epilepsi. Dette er et stort skritt i riktig retning og andre organisasjoner burde gjøre det samme, ja, gjøre det enda bedre enn oss, slik at samtlige marginaliserte grupper sikres representasjon i alle organisasjonenes strukturer.

Da jeg ble valgt til leder for YWDU for tre år siden så jeg det som en av mine viktigste oppgaver nettopp å fremme og sikre like rettigheter for de ulike gruppene av funksjonshemmede. I takketalen min etter valget, lovet jeg å gjøre alt jeg kunne for at dette skulle bli virkelighet. Komiteen jeg ledet representerte bare tre ulike kategorier; døve, blinde og fysisk funksjonshemmede. I det jeg går av som leder er jeg glad for at den nye komiteen har en mye mer balansert representasjon. Vi har klart å mobilisere ungdom med epilepsi, albino-ungdom, psykisk utviklingshemmet ungdom, ungdom med cerebral parese og andre. Dette er et nytt og viktig steg fremover for å sikre lik representasjon og like rettigheter for alle. Vi har bygget opp disse gruppenes selvtillit og selvaktelse. Vi har bidratt til en almenngjøring og synliggjøring og har fått vist for samfunnet som helhet at funksjonsnedsettelse kan bety mye mer enn å ha vansker med å forsere fysiske barrierer.

Oppfordring: Gjør som oss

Jeg vil gjerne bruke denne muligheten til å oppfordre alle funksjonshemmede i Afrika og verden over til å gjøre som oss, å sikre lik representasjon fra alle ulike grupper når det gjelder tilgang på og kontroll over ressurser og fordeler. Jeg må heller ikke glemme å takke alle våre partnere som har vært med på å myndiggjøre funksjonshemmet ungdom i Uganda. Nå mener jeg at ugandisk, funksjonshemmet ungdom selv har den kapasiteten, kunnskapen og erfaringen som skal til for at vi skal kunne styre våre egne programmer fra planlegging og gjennomføring og til evaluering.

Kampen fortsetter.

No comments yet

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut / Endre )

Twitter picture

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut / Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut / Endre )

Google+ photo

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut / Endre )

Kobler til %s

Følg meg

Få nye innlegg levert til din innboks.

%d bloggers like this: