Skip to content

Om NHF

Norges Handikapforbund (NHF) er en uavhengig interesseorganisasjon som arbeider for full likestilling og samfunnsdeltakelse for mennesker med funksjonsnedsettelse. NHF arbeider i hele Norge for å nå målet om et samfunn for alle.  Men undertrykking og diskriminering av funksjonshemmede stopper ikke ved Norges grenser. Overalt i verden har funksjonshemmede dårligere levekår enn andre. Situasjonen er verst i fattige land. Derfor har NHF i 30 år engasjert seg i internasjonalt arbeid for likestilling av funksjonshemmede. Uansett om vi retter arbeidet vårt mot norske eller internasjonale forhold, er utgangspunkt det samme: NHF ønsker et samfunn for alle, hvor ingen diskrimineres på grunnlag av genetisk arv, biologiske egenskaper, kultur, tro eller overbevisning.

For tiden foregår NHFs internasjonale arbeid i Uganda, Malawi, Zambia, Lesotho, Sør-Afrika og Palestina, samt flyktningeleire i Jordan og Libanon. Les mer om NHF og det internasjonale arbeidet på www.nhf.no.

Følg meg

Få nye innlegg levert til din innboks.

%d bloggers like this: