Skip to content

Om sterke stemmer

Overalt i verden er funksjonshemmede menn, kvinner og barn utsatt for isolasjon, utestenging og manglende tilgang til utdanning og arbeid, og har følgelig dårligere levekår enn andre. Situasjonen er verst i fattige land, samtidig som funksjonshemmedes ytringsfrihet ofte er svært begrenset i disse landene. Forandring er imidlertid mulig. 

Gjennom bloggserien «Sterke stemmer» presenterer funksjonshemmede menn og kvinner fra Norges Handikapforbunds nettverk i Afrika og Midtøsten sine bilder og beretninger av hverdag og vilkår. De forteller om motstand og hindringer, men også om å trosse fordommer og bryte barrierer, om kampen for et selvstendig liv og for styrkede rettigheter for funksjonshemmede.

Bloggen er produsert med støtte fra Norad.

Følg meg

Få nye innlegg levert til din innboks.

%d bloggers like this: